Zo mooi kan resultaatgericht samenwerken zijn

Met elkaar en onze ketenpartners mochten we al heel wat mooie projecten realiseren. Hieronder vindt u een selectie daarvan.


Samen met Guldie hebben we een meerjarenplan opgesteld waarin de verwachte werkzaamheden vroegtijdig weten. Elk jaar controleren we de conditie van onderhoudsonderhevige onderdelen zodat we het plan kunnen bijstellen. Zo worden we nooit verrast met onverwachte kosten en garanderen we waardebehoud van ons eigendom.

Gerard de Jong