Family(man) in business

Family(man) in business

Sinds 1890 is Guldie actief in het schildersvak. Ruim 125 jaar ervaring, kennis en vakmanschap maken van het familiebedrijf uit Barneveld een bedrijf dat helemaal klaar is voor de toekomst. Maak kennis met Jaap Guldie. Samen met het hele team weet hij sinds 1998 de vaak langdurige klantrelaties springlevend te houden. ‘Samen gaan we voor goud!’  

Waarin schuilt het succes achter Guldie?
‘Het is misschien een cliché maar oh zo waar: bij ons draait het allemaal om tevreden klanten,’ aldus Jaap Guldie die in 1998 de eindverantwoordelijkheid voor het schildersbedrijf van z’n vader overnam. ‘Dan heb ik het in ons geval over langdurige relaties die wij met veel van onze klanten onderhouden. Voor mij is dat een van de belangrijkste drijfveren. Ik ben trots als ik een klant hoor zeggen dat onze aanpak voor tevredenheid zorgt en niet zo zeer het eindresultaat. Immers, een klant mag  verwachten dat er goed werk wordt geleverd. Het is juist de bevlogenheid van onze medewerkers die ons kenmerkt en die succes oplevert. En vanzelfsprekend gaan we daarbij voor kwaliteit. De duidelijke lange termijnvisie werkt en is naar mijn mening ook een van onze succesfactoren.’ 

Was het altijd al je plan om het bedrijf over te nemen?
‘Jazeker! Van kleins af aan liep ik al rond in het bedrijf en mocht ik af en toe meehelpen met schilderen. Daarnaast hielp ik mee met opruimen of deed ik andere kleine klusjes. Het schildersvak heeft dus al van jongs af aan mijn interesse. Ik heb nu zelf 4 kinderen en die zie ik op vrijdagmiddag regelmatig op de zaak om samen met de medewerkers wat te drinken. Met een glimlach: ’Wie weet wat de toekomst brengt…’

Wat is jouw passie en hoe zie je dat terug in het bedrijf?
‘Ik ben echt de man van de details. Mooi schilderwerk toont ons vakmanschap. Daarom ga ik zelf bij nagenoeg alle projecten langs. Niet alleen uit betrokkenheid bij de klant maar zeker ook bij de medewerkers. Samen met het team gaan we voor een maximaal resultaat. Ik zeg dan ook altijd dat Guldie geen werk oplevert maar werk aflevert.’

Wat vind jij belangrijk als ondernemer?
‘Speerpunten voor mij zijn bestendigheid, continuïteit en verduurzaming. Om de continuïteit te waarborgen, vind ik het belangrijk om te investeren in de kennis en ontwikkeling van onze medewerkers. Ik denk dat we alleen op die manier onze ambitie om de beste onderhoudsspecialist te zijn en te blijven waar kunnen maken. Los daarvan geloof ik dat permanente ontwikkeling ons werk ook leuker en uitdagender maakt. En dat merken onze klanten dan weer in onze onderscheidende aanpak. Duurzaamheid is daarbij ook een ‘hot-item’. Niet alleen de huidige gebruiker, maar ook een volgende generatie heeft mijn aandacht. Door telkens naar nieuwe oplossingen te zoeken, wil ik met Guldie op een duurzame manier zorg dragen voor onze leefomgeving. Zoals het gebruik van milieubesparende producten die objecten zo lang mogelijk beschermen, het efficiënt organiseren van transport en afvalstromen en het minimaliseren van verspilling.’

Wat wil je uitstralen en waar maken met Guldie? 
Bij Guldie noemen we elkaar geen schilders, maar onderhoudsspecialisten. Dat gegeven willen we ook naar onze klanten uitstralen. Het vak wordt steeds breder en om de rol van onderhoudsspecialist waar te maken, hebben we bijvoorbeeld onze eigen Guldie vakschool waar we medewerkers een breed pakket aan opleidingen bieden en waar we ze leren te werken volgens de nieuwste technieken. Ruim honderd jaar ervaring, kennis en vakmanschap is prachtig maar het zegt ook niet alles. Het zijn juist de medewerkers van nu die het verschil maken. Maar dan wel met het vakmanschap dat al generaties lang wordt doorgegeven.’ 

Waar wil jij met Guldie naar toe? 
‘Guldie moet de beste onderhoudsspecialist zijn. Voor de toekomst wil ik Guldie daarom nog nadrukkelijker profileren als ‘gebouwschilspecialist’. Onze diensten gaan verder dan schilderen alleen. Door het accent te leggen op vastgoedonderhoud, kunnen we de klant ontzorgen op het gebied van allerlei onderhoudswerkzaamheden. Zo kunnen we ons vakmanschap tonen en creëren we meer kansen voor bestendige en langdurige klantrelaties.’

Je bent een echte familieman, waar merk je dat aan?
‘Naast mijn gezin, beschouw ik de medewerkers van Guldie in zekere zin ook als familie. Ik zie het als volgt: bij Guldie werk je niet voor een organisatie maar voor een familie. Je moet er bij passen. We zijn een middelgroot bedrijf met een hele platte organisatie. Juist in die korte lijnen zit onze kracht en bovendien versterkt die manier van communiceren de betrokkenheid en bevlogenheid van de medewerkers. Dat ‘familiegevoel’ werkt door in onze klantaanpak. En dat maakt het plaatje van Guldie wat mij betreft compleet.’