Renovatie binnenzijde monumentale villa (Baarn)

Jaar van uitvoering: 2019

Werkzaamheden: Schilderwerk, spuitwerk, wandafwerking en beglazing


Samen met Guldie hebben we een meerjarenplan opgesteld waarin de verwachte werkzaamheden vroegtijdig weten. Elk jaar controleren we de conditie van onderhoudsonderhevige onderdelen zodat we het plan kunnen bijstellen. Zo worden we nooit verrast met onverwachte kosten en garanderen we waardebehoud van ons eigendom.

Gerard de Jong