Onderhoud van 44 sociale huurwoningen

Opdrachtgever: Woningstichting Leusden

Jaar van uitvoering: 2016

Werkzaamheden:

In samenwerking met de opdrachtgever en Sigma Coatings wordt gestreefd naar een extreem lange onderhoudsinterval voor een dergelijk complex. De systeemgarantie wordt afgegeven door Guldie gecertificeerd Sigma Flexidur Bedrijf en Sigma.